banner90

ÖSYM Başkanı açıklama yaptı

YGS'de şifreli kopya iddialarıyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir açıklama yaptı.

04 Nisan 2011 Pazartesi 09:14
banner31
ÖSYM Başkanı açıklama yaptı
İşŸte Demir’in açıklamasından satır başŸları:

Burada YGS’yle ilgili ortaya çıkan iddialarla ilgili, kafalarda oluşŸan soru işŸaretleriyle ilgili toplanmışŸ bulunuyoruz. BaşŸlamadan önce şŸunu ifade etmek istiyorum. 27 Mart 2011 Pazar günü, gerçekleşŸtirilen YGS’de hiçbir adayı haksız bir şŸekilde, diğŸerinin önüne geçilecek herhangi bir uygulama asla oluşŸmamışŸtır.

Bu nedenle tüm adaylarımızın ve velilerin son derece rahat olmalarını ve gerçekleşŸmişŸ olan sınavdan şŸüphe etmemelerini istiyorum.

"KİTAP܇IKLAR İNTERNET ܜZERİNDEN A܇IKLANACAK"

Basındaki şŸifre durumu hiçbir adayın soru kitapçıkları için geçerli değŸildir. Bütün soru kitapçıkları internet üzerinden tüm kamuoyuna sunulacaktır. Bizler şŸimdiye kadar yürütme kurulu üyesi olarak, şŸimdiden sonra da başŸkan yardımcıları olarak 6 aydır görev başŸındayız. Hedefimiz ülkemizin hak ettiğŸi bir ölçme seçme yerleşŸtirme merkezi oluşŸturmaktır. Bununla herkesin hak ettiğŸi bir yapı kurmaya çalışŸıyoruz. Bu alanda gece gündüz yoğŸun bir şŸekilde çalışŸıyoruz.

Sınavda haksızlığŸa neden olacak her türlü şŸüpheyi büyük bir titizlikle inceliyor ve bunu engellemek için bütün tedbirleri hayata geçiriyoruz. Bazıları hakkında haksız eleşŸtiriler almamıza karşŸılık son 15 sınavda bunları gerçekleşŸtirdik ve kamuoyu tarafından takdirle karşŸılandık. Bugüne kadar gerçekleşŸtirdiğŸimiz sınavlarda hiçbir şŸüpheye mahal bırakacak bir olgu yaşŸanmamışŸtır.

“GܜVENLİKTEN TAVİZ YOK”

Kamuoyu iyi bilmelidir ki ܖSYM, sınav güvenliğŸi başŸta olmak üzere uygulamalardan asla taviz vermemişŸ, vermeyecektir. ܖte yandan ܖSYM bugüne kadar olmadığŸı kadar şŸeffaf ve açık olmuşŸtur. YaptığŸı her işŸin hesabını vermişŸ ve vermekten de büyük bir onu duymaktadır.

İddialar da büyük bir açıklıkla incelenmişŸ ve bunun kamuoyu tarafından açıklıkla bilinmesi sağŸlanmışŸtır. Kendimize edindiğŸimiz şŸeffaflık ilkesi adaylara bazı olanaklar sunmuşŸ ve bunları kamuoyu bilmektedir. Adaylar her türlü bilgiye kendi şŸifrelerini kullanarak internetten erişŸebilmektedirler. Cevap kağŸıtlarını görebilmekte, tutanaklara erişŸebilme, bütün itirazları açıklığŸıyla görebilmektedirler.

ܖSYM’nin bu şŸeffaflık sırasında taviz vermediğŸi tek şŸey sınav güvenliğŸidir ve olmaya da devam edecektir.

“SINAV GܜVENLİğžİ SOSYAL BARIşž İ܇İN EN ܖNEMLİ UNSURDUR”

Hepinizin de bildiğŸi gibi sınav güvenliğŸi sosyal barışŸ için en önemli unsurdur. Bu konudaki en küçük bir açıklık, geçmişŸ yıllarda gördüğŸümüz gibi tüm kamuoyunu derinden etkileyecek sorunlar doğŸurmaktadır. Bu uygulamalar devam edecektir. Bugün sınav güvenliğŸinin iki önemli boyutuna dikkat çekmek istiyorum.

Bunlardan bir tanesi, soruların nihai şŸeklinin kapalı dönemde verilmesi ve basılması. Ve bir tanesi de adaya özgü soru kitapçığŸı ve cevap kağŸıdıdır.

“SORULAR KAPALI DܖNEMLE HAZIRLANIYOR”

Adaya sorulacak sorular ܖSYM bölgesinde hazırlanmaktadır. Hazırlanan sorular matbaaya götürülmekte ve kapalı dönem adını verdiğŸimiz, hiçbir bilginin ve nesnenin içeri girdikten sonra dışŸarı çıkmadığŸı bir ortamda sınav kitapçığŸı haline getirilmektedir.

Tüm kamuoyunun vatandaşŸlarımızın, bu kapalı dönem kavramını çok iyi anlaması gerekmektedir. Tüm sınavlarımız kesinlikle kapalı dönem içerisinde hazırlanmaktadır. Kapalı dönemin dışŸında olup da soruların tamamını bilen hiçbir kimse bulunmamaktadır.

Sınavı hazırlayanlar, kapalı dönemden sonra sınav bitimine kadar dışŸarı çıkamamaktadırlar. Matbaanın tüm çevresi kamerayla izlenmekte, 2G 3G sinyal karışŸtırıcılar çalışŸmakta, kapılarda emniyet görevlileri 7/24 izlenmekte, tüm olaylar kayıt altına alınmaktadır.

Kapalı döneme parça parça gelen sorular orada birleşŸtirilerek, master soru kitapçığŸı dediğŸimiz ve cevap anahtarı görünmektedir. DoğŸru cevapların ne olduğŸu ve hangi şŸıklarda odluğŸu dışŸarıdaki kimseler tarafından bilinmemektedir. Buna tüm ܖSYM çalışŸanları ve soru hazırlayanlar da dahildir.

Adaya özgü kitapçık ve cevap anahtarları hazırlanması için, master dağŸıtım ve cevap anahtarları da kullanarak her aday için soru kitapçığŸı oluşŸturulmaktadır.

“MATBAADA BİR KİTAPTAN İKİ TANE ܜRETİLMESİ MܜMKܜN DEğžİL”

Lütfen herkes çok iyi anlasın ki kapalı dönemde soruların dağŸıtımı tesadüfen yapılmakta ve sistem aynı kitapçıktan iki tane üretememektedir. ܜretilen her kitap farklı üretilmekte ve basılmalıdır. Bunun anlaşŸılması gerçekten çok önemlidir. Matbaada bir kitaptan iki tane üretilmesi mümkün değŸildir.

Kitapçıkta adayın kişŸisel bilgileri yer almaktadır. Adayın resmi adı soyadı T.C kimlik numarası, cevap kağŸıdında da yer almaktadır.

“BUGܜNE KADARKİ EN BAşžARILI SINAV”

27 Mart’ta gerçekleşŸtirdiğŸimiz YGS’de, sınav güvenliğŸiyle ilgili uygulamalar çok büyük bir titizlikle gerçekleşŸtirilmişŸtir. YGS, 153 sınav merkezinde 89 bin 290 salonda, 1 milyon 692 bin 345 adayın katılımıyla gerçekleşŸtirilmişŸtir. Sınavda kullanılan gereçler, ܖSYM tarafından verilmişŸtir.

Sınav bugüne kadar görülmemişŸ derecede başŸarılı geçmişŸtir. BaşŸkalarının yerine sınava girenler maalesef hep görülmüşŸtür. Ama ilk kez YGS 2011’de bu yaşŸanmamışŸtır.

“şžİFRELİ SORU İDDİALARI TAMAMEN GERÇeK DIşžI”

Ortaya atılan bir iddiaya göre cevap anahtarlarının bir şŸifresi olduğŸu söylenmişŸtir. Bu şŸifre tamamen asılsız ve gerçek dışŸıdır. Sınav kitapçıkları, incelendiğŸinde bu net ve kesin olarak ortaya çıkmaktadır. DeğŸerli arkadaşŸlar ܖSYM her zaman olduğŸu gibi bugün de bundan sonra da kendi işŸine konsantre olacak ve güvenli sınavlar yapmaya devam edecektir. Tüm çalışŸanlarıyla birlikte ܖSYM bunun faydasını hep görmüşŸtür.

Bu nedenle kapalı dönemde olan arkadaşŸlarımız tarafından hiçbir adaya verilmemişŸ bir kitapçığŸın basına dağŸıtılmasına karar verilmişŸtir. Bunun için iki yol vardı. Ya sistemden her basın kuruluşŸu adına ayrı bir kitapçık oluşŸturulacaktı yada her kuruma aynı kitapçık verilecek ve böylece farklılık sağŸlanmayacaktır. Burada ikinci yol tercih edildi ve tek bir kitapçık kamuoyuyla paylaşŸıldı.

Hepimizin bildiğŸi gibi bu A4 boyutundaki bu kitapçık ve cevap anahtarı kamuoyuna verildi. Oysa adaylara verilen soru kitapçığŸı tamamen farklı boyutta, kağŸıtta farklı bir geometrideydi.

Konu bir şŸifre dağŸıtımı olarak ortaya atılınca ܖSYM hemen bir titiz inceleme başŸlatmışŸtır. Böyle bir şŸeyin gerçekten doğŸru olması tüm sınavın iptaline götürecektir. Bu nedenle vakit kaybetmeden tüm detaylarıyla incelenmişŸtir.

“CEVAP ANAHTARI BAşžKA Hİ܇BİR ADAYA VERİLMEDİ”

Bu inceleme neticesinde, basına verilen sınav kitapçığŸının sistemin dışŸında üretildiğŸi bir gerçektir. Basına verilen kitapçık ve cevap anahtarı kesinlikle başŸka hiçbir adaya verilmemişŸtir. Adaya özgü kitapçık oluşŸturan algoritma detaylı incelenmişŸ ve bu tür bir şŸifrenin ilgili yazılım tarafından üretilmesinin mümkün olmadığŸı tespit edilmişŸtir.

“SORU KİTAP܇IKLARI İNTERNETTEN YAYINLANACAK”

Bunu fiziksel olarak ܖSYM’nin depolarına gelmişŸ olan sınav evrakı arasından, kitapçıklar rasgele seçilerek benzeri bir yapılanmanın şŸifrelemelerin hiçbir kitapçıkta olmadığŸı belirlenmişŸtir. Konuya daha fazla açıklık getirmek amacıyla ܖSYM sınava giren tüm adaylarının soru kitapçıklarını internet yoluyla kamuoyuna açıklayacaktır.

Adaylara verilen kitapçıkların internete yüklenme çalışŸmaları devam etmektedir. şžu an itibariyle yükleme başŸlatılmışŸ, arkadaşŸlarım 12:30 itibariyle, il il salon bazında internete koyacaklar ve görülebilecek. Adaylar buna erişŸebilecek. Bu işŸlemdeki verilerin boyutlarının çok yüksek olması nedeniyle bu bir miktar zaman alabilir ama en kısa zamanda sisteme yükleme gerçekleşŸtirilecektir.

“SORU KİTAP܇IğžI ADAYA ܖZELDİR”

Burada kamuoyunun bir noktayı detaylı şŸekilde bilmesinde fayda vardır. Bu kitapçıkta da görüldüğŸü gibi her bir soru kitapçığŸının üzerinde tek bir tane olan soru kitapçığŸı numarası vardır. Bu kişŸiye özeldir, bu sınava girmişŸ adaya özeldir.

Adaylar kendi şŸifreleriyle sisteme girdiklerinde kendilerine verilmişŸ soru kitapçıklarını öğŸrenebilecek. DiğŸer taraftan tüm kamuoyuna açık olan siteden bu numarayı arattığŸında kendi kitapçığŸını görmüşŸ olacak.

Buna ilave olarak ܖSYM’nin sınav sırasında en yüksek puanı alan belirli sayılardaki adayın numaralarını da kamuoyuna paylaşŸılacak.

“VATANDAşžLARIMIZIN GܖNLܜ RAHAT OLSUN”

Bir kez daha belirtmek isterim ki hiçbir yanlışŸlık ve uygunsuzluk söz konusu olmamışŸ ve sınav tam bir güven içerisinde, adalet ölçüsünde gerçekleşŸtirilmişŸtir. Herkesin bildiğŸini sınayabilecek nitelikte bir sınav gerçekleşŸtirilmişŸtir. Bütün vatandaşŸlarımızın gönlü rahat olmalıdır. ܖSYM hak ve adalet ölçüsünden taviz vermeden sınavların gerçekleşŸtirilmesine devam edecektir.

Her zaman söyledim ܖSYM kimsenin haklarına zarar vermeden, hesap verilebilirlik ilkesi gereğŸi her bilgiyi paylaşŸmayı önemsemektedir. ܖSYM sınav güvenliğŸi açısından da ısrarlıdır. Hiç kimse ܖSYM üzerinden hesap yapmamalıdır. ܖSYM’yi faydası olmayacak tartışŸmalara çekmemesi gerekir. ܇ünkü biz ܖSYM olarak sadece sınav yapıyoruz, bilgiyi ölçüyoruz. Bu konuda ܖSYM kendi işŸine odaklanmaya devam edecektir. Bu vatandaşŸlarımız tarafından net biçimde bilinmelidir.

Yorumlar

Yorum Yaz

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x GÖNDER

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Sayfalar
  E-Gazete
  • Ofunnabzi.com | Of'un Nabzı Gazetesi 140. Sayısı
  • Ofunnabzi.com | Ofun Büyük Haber Portalı - 21 Aralık 2016 124. Sayı Manşeti
  Karikatür
  • Of'un Nabzı logo
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv