banner90

Bu Projelerle Hayrat Şahlanacak!

Of'un Nabzı Medya ekibi olarak Yerel Seçimlere kısa bir zaman kala Trabzon ilinin küçük bir ilçesi olan Hayrat'ın Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Behram Yıldız ile Hayratlıları yakından ilgilendirecek konuları görüştük. Yıldız, her kesimi yakından ilgilendirecek açıklamalar yaptı.

22 Mart 2014 Cumartesi 12:34
banner31
Bu Projelerle Hayrat Şahlanacak!
 Kendisine sorduğumuz sorulara net bir ifadelerle cevap veren Beyhram Yıldız, Hayrat'ın bir an önce Milli Görüş belediyeciliğine geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Fahri Hacıcaferoğlu'nun röportajı

-Belediye başkanlığına neden aday olduğunuzu öğrenebilir miyiz?

24 yıllık bir ilçe olan Hayrat, geçen bu sürecin tamamı iktidar partilerinin belediye başkanlığında geçmiştir. Bu süre içerisinde yöremizin kangrene dönen bir gerçeği olan göç hızla nüfusu azaltmıştır. Hayrat merkezde kamuda görev yapan memurlar bile yeterli konut olmadığından Of  ve Trabzon da ikamet ettiği bilinen bir gerçektir. Yaz aylarında büyük bir yoğunluk yaşanmasına rağmen sonbahar ve kış aylarında bir köy sessizliğine bürünen ilçemize yeni bir aktivasyon getireceğini umduğum büyükşehir yasası beni heyecanlandırdı. Özellikle bu yasa çerçevesinde ilçe belediyelerinin yetkileri iyi kullanıldığı takdirde mahalleye dönüşen belde ve köylerimizle tam bir entegrasyon sağlanır kanaatini taşıyorum. Bütün bu gerçekler ışığında milli görüşün insan eksenli garson devlet anlayışı ile ilçe halkımız kucaklanırsa büyük bir ivme yakalanır görüşündeyim .

-Aday olduktan sonra ilk aldığınız olumlu ve olumsuz tepkiler neler oldu ?

Adaylığımızın tanıtım toplantısından sonra yakın dostlarım bu durumu sevinçle karşılayarak  başarılı olacağımı söylemekle birlikte bazı dostça uyarılarda da bulundular. İlçe sakinleri tarafından bir kısmı emekli olduğum 2004 yılından bu yana Hayrat ilçesine ikamet etmediğimden ötürü tepki verende oldu. Bütün bu olumlu olumsuz tepkiler bana yön verdi. Adaylığımdan bu yana geçen 2 ay süreçte insanlarımızla çok sıcak güvene dayalı diyologlarım oldu.İnsanlarımıza milli görüş belediyeciliğini, yapacağımız işleri projelerimizi anlattık ça ilgi ve alakanın arttığına şahit oldum.

-Projelerinizi neye göre hazırladınız ?

Trabzon ilimizin büyükşehir kapsamına alınması ile ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri arttırılmıştır. Özellikle kırsal kesimin örgütlenmesi, istihdama yönelik faaliyetlerde bulunacak olması milli görüş eksenli politikamızla paralellik arz etmektedir. Geçmişte efsanevi belediyecilik hep halkla bir likte halkı kucaklayarak olmuştur. Hayrat ilçemizin muazzam insan gücü potansiyeli vardır.Hayırsever işadamlarımız, bürokratlarımız, derneklerimiz, bürokratlarımız bu projelere büyük bir ilgi duyacaklardır kanaatindeyim. Önceliği ilçe merkezinde imar ve iskana verdik. Kent merkezinin yaşam kalitesini yükseltici , çevre köy ve mahallelerin acil,sosyal ve kültürel ihtiyacını karşılayan projelere ayırdık. Çevre kirliliği sorunu çok önemli önceliklerimizdendir. Organik tarımı teşvik eden bir açıdan tarımsal kesimi örgütlenerek kırsal kalkınma fonlarından yararlandırmak istiyoruz. Ayrıca bölgemizde yayla turizmini canlandırmak için turizmi teşvik eden projelerimiz vardır. Bu yönde önceliği ilçemiz esnafına vererek müteşebbisler teşvik edilecektir.

-Projelerimizden kısaca bahsedermisiniz?

İlçemizle ilgili tüm kararları halkımızla birlikte alaca ğız. Bu yönde öncelikle oluşturacağımız kent konseyi içinde derneklerimiz,hayırsever işadamlarımız, bürokratlarımız ile liyakat sahibi bölge insanları olacaktır. Bağımsız bir şekilde çalışması sağlanacak bu konseyin onay verdiği projeler uygu lamaya konulacaktır. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler konula rak hazırlanacak bu projelerden en önemlileri şunlardır;

GENÇLİK PROJESİ:

İçerisinde sportif faaliyetler yapıla bilecek tesisler olan, düğün, konferans salonu ve iş merkezi ile ailece dinlenme yerleri olan bu proje ilçe merkezine olan ilgiyi arttıracaktır.

YAYLA TURİZMİ PROJESİ :

 İlçemize bağlı Ancumah, Cunus, Büyükharman, Halnut, Dağönü gibi eşsiz doğal güzelik leri olan yaylalarımız mevcut olmasına rağmen yolların bozuk olması nedeniyle turizme kazandırılamamaktadır.Büyükşehir belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışılarak bu yolların rea bilitasyonu sağlanacaktır. Bu güzellikler kent konseyinde yer alan derneklerimiz,işadamlarımız ve bürokratlarımızın desteği ile etkin bir tanıtım kampanyası yapılarak bölge turizmi teşvik edilecektir. Bu yol güzergahında ve yaylalarımızda bölge esnafı önceliği alacak şekilde turistik tesislerin yapımı teşvik edilecektir.

KIRSAL KALKINMA PROJESİ :

Büyükşehir yasası gereği ilçe belediyelerin yetkisi dahilinde olan tarım kesimini örgütlenmesi bana heyecan veren bir projedir. Tek geçim kaynağı haline gelen çay tarımı kaçak çay ve diğer olumsuz koşullardan neredeyse maliyetleri zor karşılamaktadır. Çaykur tarafından kısmı desteklenen organik üretim alanları belediyemiz tarafın dan teşvik edilecektir. Bunun yanı sıra küçük ölçekli imalata yönelik işletmeler kırsal kalkınma fonları kanalize edilerek belediyemiz öncülüğünde kurulacaktır. Bunun yanı sıra üzümsü bit kiler üretimi pazarlama sorunu yüzünden ilgi çekmemektedir. Bu konuda soğuk hava deposundan pazarlamasına kadar beledi yemiz müteşebbis çiftçilerimize öncülük edecektir. Kurak geçen yaz aylarında sulama işleminin sağlıklı yapılması için derelerimizdeki atık suyun köy merkezlerine sağlıklı gitmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Genel olarak geleceğimiz için çok büyük önem arz eden organik tarımın her alanda teşviki için orta ve uzun vadeli önlemler alınacaktır.

CAMİ VE MEDRESELERİN BAKIMI:

Halkımızın kendi emek ve işgücü ile meydana getirdiği cami ve medrese gibi eserlerin bakım ve onarımı belediyemiz tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Oluşacak kent konseyinin öngördüğü diğer projelerde belediyemiz tarafından desteklenecektir.

-Hazırladığınız projeler halkın ilgisini çekiyor mu? Bu bağlamda en çok ilgi çeken projeniz hangisidir?

Hazırladığımız projeler 1994 yılında milli görüş belediyeciliğinde başarı ile uygulanan mahalli idarelerde yerel kalkınma projeleridir. Halk bu projeleri ilgiyle dinliyor . Özellikle yayla turizmi projesi , tarım bakanlığı kırsal kalkınma fonları ile küçük ölçekli çay imalathaneleri kurarak pazarlamaya kadar bu faaliyetlerin belediyeler tarafından organize edilmesi ile dere yatağında beton ve mıcır santralinin kurulması projeleri heyecan uyandırmaktadır. Yine gençlik projesi adı altındaki projemiz ile hayrat merkezi cazibe merkezi haline gelecektir. Yayla turizmi projesi uzun vadeli bir proje olup, birinci ayağında yayla yollarının ıslahı çalışmaları yapılacaktır. İkinci aşamada etkin tanıtım ve reklam ile bu eşsiz doğal güzelliklerle dolu yaylalarımız tanıtılacak ve turizme kazandırılacaktır. Bütün bunlara paralel olarak önceliği köy esnafının alacağı müteşebbis girişimciler belediyemiz tarafından teşvik edilecektir. Bölgemizde göçü tersine çevirecek en önemli projemiz kırsal tarım kesiminin belediyeler tarafından örgütlenmesidir. Tek geçim kaynağımız olan çayımızın imalatından pazarlamasına kadar aşamalarında üreticilerimiz söz sahibi olacaklardır. Kendi bölgelerinde iş sahibi olacaklar ve kaza nacaklardır.

-Halktaki oyları bölmeyelim hakkında hayratlılara neler diyorsunuz?

Seçmenlerin önemli bir kısmı her seçimde olduğu gibi bu seçimde de yaratılmak istenen bir kaos politikası ile gerçek gündemini unutarak CHP öcü gösterilerek oyları bölmeyelim diyorlar. Onlara diyecek o kadar çok sözümüz var ki. Ta Adalet Partisinden Anavatan Partisine ve son olarak Ak Partide devam eden Müslümanların gerçek gündemini unutturan bu oyun, yine bu seçimde sahneye kondu. Tam oniki yıllık iktidarları döneminde perişan edilen kırsal kesim, çiftçiler emekliler işsizler ordusu asgari ücretle iki yakası bir araya gelemeyenler iktidarı adeta birlikte paylaşanların kavgasında taraf olmaları istenmektedir. Ak Partinin iktidara gelişinden bu yana bu paranoya sahneye konuyor Trabzon ilinde son yıllarda yaşanan göç travması en çok hayrat ilçemizde hissedilmektedir. İlçede görev yapan kamu personelinin dahi ikamet etmediği bir ilçe olan hayratımız bence bu yalnızlığı hak etmiyor. Şayet Milli Görüş belediyelerinin yerel kalkınma modelleri terk edilmeseydi bu göç yaşanmazdı. Bakın hayrat ilçe olalı beri belediye başkanlıkları sürekli iktidar partisinden oldu. Sonuç değişti mi..?  İlçe merkezi ıssız terk edilmiş bir haldedir. En iyi iş yapan işletmeler sadece kahvehanelerdir.

-Hayratta görev yapan memurların gerek ulaşımı gerekse hayrat merkezinde kalmaları için düşündüğünüz proje nedir?

Hayrat merkezde görev yapan memurlarımız ilçe merkezinde yeterli konut ve sosyal imkanlar olmadığı için en yakın Of ilçesine veya Trabzon ilinde ikamet etmektedirler. Her sabah ve akşam servislerle gerçekleşen bu ulaşım maddi ve manevi yönden bu çalışanlarımızı olumsuz etkilemektedir. Yaratanın lütfü ve halkın teveccühü ile bu göreve geldiğimiz anda ivedilikle halledeceğimiz sorunların başında büyükşehir belediyesi ile koordineli bir şekilde öncelikle bir imar planı hazırlayacağız. Kent konseyinin de etkin çalışmaları sonucu bu önemli sorunu halledeceğiz inşallah. Bundan sonra belediyemizin de teşviki ile müteahhitlerimiz, işadamlarımız devreye sokularak konut yapımı teşvik edilecektir. Kentimizin çevre düzenlemesi, modern bir pazaryeri ve gençlik kompleksi projemiz ilçe merkezine büyük bir hareket kazandıracaktır . Büyükşehir ulaşım ve koordinasyon başkanlığının bir üyesi olacak olan belediyemiz toplu taşıma işleminin etkinliği için ayrıca bir gayret içinde olacaktır. Yaşlılarımız, emeklilerimiz ve sakatlarımız için yaşamı kolaylaştırıcı önlemler alacağız. Ayrıca halkın yıllardır kendi parası ile meydana getirdiği medrese ve cami gibi eserler in sair giderleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır.

Of'un Nabzı | Of'un Büyük Haber Portalı
Anahtar Kelimeler: Behram Yıldız

Yorumlar

Yorum Yaz

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x GÖNDER

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 5 yorum mevcut

  • yasin @hayrat 5 yıl önce yorumlandı

   neden yazdiğin belli̇ ama şunu unutma dostum onbeşsene hayrata başkanlik eden şahis bu kampanyada halka bi̇rşey anlatmamasina rağmen nasil oy aldi herkes bi̇li̇yor sayisiz kamyon hazir betonlar deği̇şi̇k yardimlar yetmedi̇ği̇ gi̇bi̇ akparti̇ni̇n noel babasi erdoğan bayraktar utanmadan bu bölgeye gelerek başka vaatlerde bulunabi̇lmi̇şti̇r bak değerli̇ dostum onbeş senedi̇r hi̇ç bi̇r varlik göstermeyen bi̇ri̇ türki̇ye rekoru kirdiysa herkes i̇ki̇ eli̇ni̇ başina koysun düşünsün şahlanan ki̇m

  • hayrat 5 yıl önce yorumlandı

   hayrat şahlandı:)

  • adem acar 5 yıl önce yorumlandı

   Başarılı olmanı cenabu allahtan dilerim

  • suleyman 5 yıl önce yorumlandı

   hayratlıların saadeti icin oylarımız behram yıldıza inanıyorumki benim hemserilerim bu sefer hayrat icin en guzel olanı yapacak

  • yasin yıldız 5 yıl önce yorumlandı

   hayrat behram beyle şahlanacak inşallah

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Sayfalar
  E-Gazete
  • Ofunnabzi.com | Of'un Nabzı Gazetesi 140. Sayısı
  • Ofunnabzi.com | Ofun Büyük Haber Portalı - 21 Aralık 2016 124. Sayı Manşeti
  Karikatür
  • Of'un Nabzı logo
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv