EĞİTİM Haberleri Tümü

KTÜ Öğrenci Konseyi Seçimleriyle İlgili Basın Toplantısı

KTܜ İLAHİYAT FAKܜLTESİ Ü–ğžRENCİ TEMSİLCİLİğžİ

KTܜ ܖğŸrenci Konseyi Seçimleriyle İlgili Basın Toplantısı

DeğŸerli Basın Mensupları,

Bugün 14 Kasım 2012 ܇arşŸamba, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde Karadeniz Teknik ܜniversitemizdeki 55.000 öğŸrenciyi yakından ilgilendiren KTܜ ܖğŸrenci Konseyi seçimleriyle ilgili bazı sorunlar hakkında önemli açıklamalar yapmak üzere toplanmışŸ bulunuyoruz. Yapacak olduğŸumuz bu açıklamaların sorunların çözümüne katkı sağŸlamasını temenni ediyorum.

ܖğžRENCİ KONSEYLERİ

KonuşŸmamın başŸında ܖğŸrenci Konseyleri hakkında sizlere kısaca bilgi vermekte fayda görüyorum. ܖğŸrenci Konseyleri 2005 yılına kadar sadece bazı üniversitelerde bulunuyordu. 2005 yılında ise YܖK’e bağŸlı olarak bütün üniversitelerde ܖğŸrenci Konseyleri kurulması kararlaşŸtırıldı. Aynı zamanda bütün üniversitelerin ܖğŸrenci Konseyi BaşŸkanlarından oluşŸan Türkiye Ulusal ܖğŸrenci Konseyi de oluşŸturuldu. 2010 yılına kadar ܖğŸrenci Konseyi BaşŸkanları 1 yıllığŸına seçilirken 2010 yılından itibaren 2 yıllığŸına seçilmeleri kararlaşŸtırıldı. 2012 yılının başŸında da Türkiye Ulusal ܖğŸrenci Konseyi ismi Türkiye ܖğŸrenci Konseyi olarak değŸişŸtirildi. Bu konsey ülkemizdeki 172 üniversitenin ܖğŸrenci Konseyi BaşŸkanlarından oluşŸup ülkemizdeki tüm üniversite öğŸrencilerini temsil eden YܖK’e bağŸlı tek resmi oluşŸumdur.

SE܇İM OLDUBİTTİYE GETİRİLMEK İSTENİYOR!

Bu kapsamda üniversitemizde de bu yıl KTܜ ܖğŸrenci Konseyi seçimleri için bir takvim yayınlandı. Ancak takvimi incelediğŸimizde bazı sorunlar dikkatimizi çekti. Bu sorunlara 1 Kasım 2012 tarihinde yapılan faaliyetlerden başŸlamak istiyorum. Takvimde geçtiğŸi şŸekliyle 1 Kasım 2012 tarihinde ܜniversite Seçim Kurulu atanıyor, Seçim Takvimi Birimlere gönderiliyor, Seçim Kurulları oluşŸturulması için birimlere tebligat gönderiliyor ve seçmen listeleri de birimlere gönderiliyor. 2 Kasım 2012 tarihinde ise seçmen listeleri birimlerde ilan ediliyor. Ardından 5 Kasım 2012 tarihinde adayların başŸvuruya başŸlaması ve 6 Kasım 2012 tarihinde de başŸvuru için son gün olduğŸu yönünde bilgi veriliyor. 22 Kasım 2012 tarihinde birimlerde seçim, 24 Kasım 2012 tarihinde ise üst birimlerde seçim yapılması şŸeklinde bilgiler veriliyor. 29 Kasım 2012 tarihinde ise KTܜ ܖğŸrenci Konseyi’nin toplanarak BaşŸkanını ve Yönetimini seçeceğŸi bilgisi yer alıyor.

ADAYLARIN PROJELERİNİ TANITABİLECEK ZAMANLARI YOK!

Merak ettiğŸimiz konu, bir günde seçim kurulu oluşŸturulması ve diğŸer faaliyetlerin yapılması gerçekten mümkün müdür? DiğŸer merak ettiğŸimiz konu ise adaylara başŸvuru için bir gün süre verilmesi ne kadar demokratik bir tutumdur? Seçilen temsilcilerin üst birim temsilcilerini seçerken verilen iki günlük süre ve üst birim temsilcilerinin KTܜ ܖğŸrenci Konseyi BaşŸkanını seçerken verilen dört günlük süre zarfında adaylar ne kadar birbirini tanıyabilecek? Aday olarak projelerimizi diğŸer arkadaşŸlarımıza aktarabilmemiz için o kısa süre bize ne kadar yeterli olacak? Hangi değŸerlendirmeye göre oy kullanılacak?

SE܇İMLERDEN KİMSENİN HABERİ YOK!

Seçim takvimiyle ilgili sıkıntıların yanında temel sorunlardan biri de üniversitemiz öğŸrencilerinin ܖğŸrenci Konseyinin ne olduğŸu hakkında bilgi sahibi olmamalarıdır. Yine seçimle ilgili yapılan duyurulardan da öğŸrenci arkadaşŸlarımızın haberdar olmadıklarını biliyoruz. Bunu yaptığŸımız bir anket çalışŸması neticesinde söylüyoruz.

KTܜ İlahiyat Fakültesi ܖğŸrenci TemsilciliğŸi olarak “ܖğŸrenci Konseyi Bilgi Tespit Anketi” adı altında yaptığŸımız çalışŸmasıyla Karadeniz Teknik ܜniversitemizin çeşŸitli fakülte ve bölümlerinden toplamda “1134” kişŸiye ulaşŸtık. Ankette öğŸrencilere sadece iki adet soru sorduk ve yanıt olarak “Evet” ve “Hayır” cevabını istedik.

Sorulardan birincisi “ܖğŸrenci Konseyi hakkında bilginiz var mı?” şŸeklindeydi. Bu soruya “0” adet “Evet” cevabı verilirken “1134” adet “Hayır” cevabı verildi. Yani %0 Evet ve %100 Hayır şŸeklinde bir oran ortaya çıkmışŸ oluyor.

İkinci soruda ise “ܖğŸrenci Konseyi seçimleriyle ilgili duyurulardan haberdar oldunuz mu?” şŸeklinde bir soru sorduk. Bu soruya ise “18” adet “Evet” cevabı verilirken “1116” adet “Hayır” cevabı verildi. Buna göre %2 Evet ve %98 Hayır şŸeklinde bir oran ortaya çıkmışŸ oluyor.

Anket sonuçlarına bakıldığŸı zaman ortaya trajikomik bir tablo çıkıyor. Yakın tarihte üniversitemizdeki 55.000 öğŸrenciyi temsil edecek bir başŸkan seçilecek ama seçimden öğŸrencilerin haberi yok. Bu şŸekilde seçilecek bir başŸkan, öğŸrencileri ne derecede temsil edebilir?

YETKİLİLER ܖNERİLERİMİZİ DİKKATE ALMADI!        

Bir Fakülte Temsilcisi olarak yani bu işŸlerin içerisinde olan birisi olarak seçimlerden 6 Kasım 2012 tarihinde yani başŸvuruların son gününde fakülte sekreterimizin beni araması vesilesiyle bilgi sahibi oldum. Yani aranmamışŸ olsam seçim başŸvurularının başŸladığŸından benim de haberim olmayacaktı. Aynı gün takvimi inceleyip gerekli araşŸtırmaları yaptıktan sonra sizlerle paylaşŸtığŸımız eksik noktaları ve mevcut süreçten sonra yapılabilecek örnek bir seçim takvimini 7 Kasım 2012 ܇arşŸamba günü yazılı olarak RektörlüğŸümüze ilettik. Yine aynı gün ܖğŸrenci Konseylerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet ܖksüz beyden randevu talebinde bulunduk. Kendisi randevu talebimizi geçtiğŸimiz gün kabul edip bizi çağŸırdılar. ܇ok kısa süren görüşŸmemizde konuları kendisine aktardık ancak bu süreçten sonra yapabilecekleri bir şŸey olmadığŸını söylediler. Bunun üzerine kendilerine, kendilerinin de seçimle göreve geldiklerini yapılan bu yanlışŸ uygulamanın düzeltilmesi gerektiğŸini ısrarla ifade ettik; ancak yine olumlu bir cevap alamadık.

YETKİLİLERİ BU DURUMU DܜZELTMEYE DAVET EDİYORUZ

Yetkililerden aldığŸımız bu olumsuz cevap bizi derinden üzdü; ancak bu yanlışŸ uygulamanın düzeltilmesi gerektiğŸi konusundaki inancımızdan bir şŸey kaybetmedik. Türkiye ܖğŸrenci Meclisleri kapsamında 17 milyon öğŸrenciyi temsil ederken yaptığŸımız gibi bu süreçte de demokratik yollarla eleşŸtirilerimizi ve alternatif olarak yapılabilecek çalışŸmaları kendilerine iletmişŸ olduk. Olumsuz yanıt almamız dolayısıyla da bugün burada yine demokratik hakkımız olan basın toplantımızı yaparak konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiriyoruz.

Temennimiz odur ki 55.000 öğŸrencinin iradesinin temsil edileceğŸi öğŸrenci konseyi seçimleri için üniversite genelinde Rektörlük tarafından genişŸ kapsamlı bir tanıtım kampanyası başŸlatılarak tüm öğŸrencilerin bu konu hakkında bilgilendirilmesi ve seçimlere yapılacak başŸvuru tarihlerinin uzatılmasıdır.

HER ZAMAN HAKKI HAYKIRMAYA DEVAM EDECEğžİZ!

KonuşŸmamı tamamlarken; milli ve manevi değŸerlerine bağŸlı gençler olarak her fırsatta yanlışŸların karşŸısında olup o yanlışŸları düzeltmenin gayreti içerisinde olacağŸız. Dün ܖğŸrenci Meclisleri ile ilgili sorunlarla mücadele ederken şŸimdi de ܖğŸrenci Konseyleri ile ilgili sorunlarla mücadele ediyoruz. İnşŸallah yarın da mücadelemize farklı kulvarlarda bu prensipler doğŸrultusunda devam edeceğŸiz.

Hepinize toplantımıza katıldığŸınız için teşŸekkür ediyorum…

Muhammed Muhsin AKSOY
KTܜ İlahiyat Fakültesi ܖğŸrenci Temsilcisi

KONUşžMACININ ܖZGE܇Mİşžİ:

Muhammed Muhsin Aksoy, 1990 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğŸdu. 2010-2011 yılları arasında Trabzon İl ܖğŸrenci Meclisi BaşŸkanlığŸı, 2011-2012 yılları arasında ise Türkiye ܖğŸrenci Meclisi BaşŸkanlığŸı yaptı. şžu an öğŸrencisi olduğŸu KTܜ İlahiyat Fakültesinin ܖğŸrenci TemsilciliğŸi görevini yürütmektedir. Aynı zamanda KTܜ İlahiyat Kulübünün Kurucu BaşŸkanlık görevini yürütmektedir

 

Yorumlar
  • Abdullah AKSOY

    Esselamu aleyküm, sayın başkanım inşaallah en güzel bir mücadele ile insanlığŸa her platformda hizmet edip hakkın rızasını da kazanırsınız inşaallah. Yüce Allah'tan üsütn başarılar başkanım ve ekibinize.

Paylaş
Tweet Paylaş Paylaş
Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz