ÖZEL HABER Haberleri Tümü

Taksicilerden Of Belediyesine İhale Tepkisi!

Of Belediyesi tarafından, Of Belediye Meclis kararına istinaden oluşŸturulan  ihale kararı mevcut taksiciler tarafından eleşŸtirilerek, kendilerine büyük bir yanlışŸ yapıldığŸını ve yıllardır ekmek parası için çalışŸan ile hiç çalışŸmamışŸ ve parası olanları aynı kefeye koyarak ihaleye sokma girişŸiminde bulunulmasını sert bir dille eleşŸtirdiler.

Bu konuda Of'un Nabzı Medya ekibi olarak 5 taksi durağŸı sorumlusu ile birebir görüşŸerek mevcut ihale hakkında görüşŸlerini aldık. AldığŸımız cevaplarda ortaya çıkan ortak nokta, ihalenin, usulsüz ve mevcut taksicileri mağŸdur etme görüşŸü oldu.   Taksicilerin bu isyanına karşŸılıl olarak Of Belediyesinin yapacağŸını duyurduğŸu ihaleyi iptal edip etmeyeceğŸi ise merak konusu oldu.

BELEDİYE BU KARARLA İşžİ OLANLARIN İşžİNİ ELİNDEN ALIR!

Oktay Saral (Hastane Stat Taksi)

Bu ihale kararı çıkmadan önce bizim taksi durağŸından Trabzon araba pazarına 7 arkadaşŸımız arabasını satmaya gitti. Plaka alma gücü olmadığŸı için bu yola başŸvuran taksici arkadaşŸlarımız çıkmaza girmişŸ ve ne yapacaklarını bilemez hale gelmişŸlerdir.

Bu konu ile ilgili belediyede iki düşŸünce ortaya atılıyor: Birincisi, taksicileri düşŸünüp koruyorum, diğŸeri ise açığŸım herkes alsın düşŸüncesi. Bu düşŸünce başŸlı başŸına çelişŸki arz ettiğŸi gibi taksicilere karşŸı yapılmışŸ büyük yanlışŸtır.

 

Kendilerini açık açık bu yanlışŸtan dönmeleri için uyarmamıza rağŸmen, bu konuda diretip mahkemeye kadar gitmeyi, hatta mahkeme sonunda kazanma düşŸüncesini de bizlere söylemekten çekinmediler.

İşŸsizliğŸi gidermenin peşŸinde olan bir belediye, bu kararı ile işŸi olanların elinden işŸini almaktadır. Bu arkadaşŸlarımız evine ekmek götürmek ve evlatlarını helal rızık ile geçindirmek için sabah erken saatlerinden gece geç saatlerine kadar aralıksız çalışŸıyorlar. Bunların elinden işŸini alıp zenginlere vererek büyük bir vebalin altına girilecektir. Bu vebali de kimse ödeyemez.

Ayrıca bu ihale sürecinde zenginin bir tanesi ayrı ayrı duraklara, ihaleye girmek için dosya koymuşŸ. Bu da gösteriyor ki ekmek parası için yıllardır çalışŸan taksici arkadaşŸlarımız şŸimdiden kapı dışŸarı edilmeye başŸlamışŸ.

Bu İhalenin, bu şŸekilde usulsüz yapılması açıkça Belediyenin düşŸtüğŸü aczi yeti ortaya koymaktadır. EğŸer güllük gülistanlık bir belediye olsa idi, yıllardır kiralarını ödeyerek taksicilik yapanlara plakalarını verip kalanlarını da bunların dışŸındaki insanlara ihaleye açabilirdi. Fakat bunu yapmayıp, mevcut taksiciler ile ihaleye dışŸarından girecek olanları karşŸı karşŸıya getirip adeta savaşŸmaya zemin hazırlıyorlar.

Burada ortaya çıkan tablo, bundan önce üç dönem Belediye BaşŸkanlığŸı yapan şŸahsın bırakmışŸ olduğŸu yükü, mevcut Belediye, üzerinden atmak için bu usulsüz yola başŸvurmak zorunda kalmışŸtır.

Ayrıca ihaleye, öncelikli olarak mevcut taksicilerin yanında Of halkından olanlara önceliğŸin verilmesi gerekiyor. Bu Trabzon'un diğŸer bütün ilçelerinde de aynı bu şŸekilde yapılmışŸtır.

Bu ihale ile ilgili net bir bilgi yetkililer tarafından verilmediğŸi mevcut taksiciler ve Of halkı tedirgin durumdadır. Bu konuda Belediye yetkilileri gerekli açıklamayı yapmalıdır.

Bu konu ile ilgili  Trabzon ValiliğŸi İl Trafik Komisyon BaşŸkanlığŸına aşŸağŸıdaki dilekçe ile başŸvurduk.

VALİLİK MAKAMIMA

(İl Trafik Komisyon BaşŸkanlığŸına)

İLGİ                :30.01.2013 Tarih ve 2013/6 sayılı kararınız

KONU            :Of Belediye BaşŸkanlığŸı'nın ilgi sayılı karara aykırı ihale süreci

Of Belediye BaşŸkanlığŸı'nın ilçemizde düzenlemişŸ olduğŸu "ticari taksi plakaları dağŸıtım ihalesi" usule, yasaya ve ilgi sayılı makamınız kararına aykırı şŸekilde devam etmektedir. Sayın Valilik Makamının 12.02.2013 tarihli olurları ile temel prensip ve ilkeleri belirlenen ihaleler sürecine uyarlık göstermeyen söz konusu belediyenin idari tasarrufları ilçemiz halkında kaygı, infial ve genel bir rahatsızlık yaratmışŸtır.

-sayfa-

şžöyle ki;

İhale şŸartnamesi işŸin gereklerinden, ekonomik gerçeklerden, yasal mevzuat ve yönetmeliklerden kopuk ve bağŸımsız bir şŸekilde tanzim edilmişŸtir. işŸbu şŸartnamenin mevcut hali ile ihaleye çıkılması, toplumun beklentileri ve ihale sonrası sunulacak hizmetin hukuka uygunluğŸu yönünden ciddi sıkıntılar doğŸuracaktır

2-ihale şŸartnamesinde taksi duraklarına verilecek plakaların dağŸılımı hususu da son derece adaletsiz, ilçenin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak ve realiteden kopuktur. Yeterli bir fizibilite, kamuoyu yoklaması ve tahlilden yoksun şŸekilde yapıldığŸı anlaşŸılan şŸartname tanzimi doğŸal sonuç olarak toplumsal memnuniyetsizlik, kargaşŸa ve rahatsızlık yaratmışŸtır. Söz konusu ihalenin işŸbu şŸartname hükümlerine göre yürütülerek sonuçlandırılması toplumsal barışŸ, genel asayişŸ ve ciddi kamuoyu rahatsızlıklarını da beraberinde getirecektir.

3-Salt belediyenin acil borç stokunu karşŸılama kaygısıyla ekonomik beklentiden ibaret bir yaklaşŸımın ürünü olan işŸbu şŸartnamede belirlenen bedeller de ilçemizdeki taliplilerin ekonomik güçlerinin çok üstünde ve gerçekçi olmayan verilerle belirlenmişŸtir.

4-ilgi sayılı yazınızla belirlenen ilkelere aykırılıklarla dolu olan mevcut ihale şŸartnamesine göre yürütülen ihale neticesinde tescili hukuken imkansız plakalar dağŸıtılacak, ihaleyi kazanan iyi niyetli 3. şŸahıs vatandaşŸlar da ayrıca mağŸdur edilecektir. Sayın makamlarınızın kararı açıkça süreci devam eden ihalelerin büyükşŸehir belediye statüsü kazanılana kadar bekletilmesini öngörmüşŸtür Vaatlik Makamının bağŸlayıcı ve amir bu komisyon kararına rağŸmen süreci ısrarla devam ettiren Of Belediyesi yaşŸanması kaçınılmaz toplumsal olay ve sıkıntıları göze almışŸçasına bir tutum içindedir. İhale sonrası aleyhinde açılacak dava ve şŸikayetlerle de olası kamu zararlarına sebebiyet verecek Of Belediyesi mevcut tutumuyla tüm ilçe halkını haklı endişŸelere sürüklemişŸtir.

İşŸbu dilekçem içeriğŸinde arz ve izah ettiğŸim hususlara binaen; ilgi sayılı yazınız hükümlerine aykırı bir ihale sürecini tüm usul ve yasa gereklerini hiçe sayarak ısrarla devam ettiren Of Belediye BaşŸkanlığŸı'nın düzenlediğŸi ihalenin sayın makamlarınız tarafından durdurulması için gereğŸini saygılarımla arz ederim. 22.02.2013

-sayfa-

TAKSİCİLERİN EKMEğžİ İLE OYNANMAK İSTİYOR!

Bayram Eral (Merkez Taksi DurağŸı Sorumlusu)

Biz Merkez Taksi durağŸı olarak bu ihalenin yapılmasına karşŸıyız. ܇ünkü ilahe remi bir belge ile, kanunlara aykırı olduğŸu ortaya çıkmışŸtır.

Daha önceden duraklara yazı gönderip, durakta çalışŸanların isimlerini bizden talep ettiler ve bizde verdik. Aynı konu çerçevesinde Belediye başŸkanı biz taksicileri toplantıya çağŸırdı. Ocak ayında kendisi  toplantı yaptık. Toplantıda bize, bu yapılacak olan ihale ile ilgili bilgiler verildi. Bu bilgilerde, ihalenin halka açık olduğŸu söylenildi.

Bize söylenen halka açık olması, bizi oraya çağŸırması ve bize öncelik tanımışŸ gibi göstererek bilgilendirmesi ile çelişŸkilidir. EğŸer halka açık olacaksa bizi neden çağŸırıp ta bilgilendiriyor? Bu çelişŸkiden vazgeçilerek, mevcut taksicililere öncelik tanınarak onları ihaleye sokmalı. EğŸer bu ihale sonunda girmeyen taksici olursa o zaman halka açık ihale yapılarak, dışŸarıdan insan alınmalıdır.

Bu ihale kuralsız olmakla birlikte, yapıldığŸı taktirde de, yirmi yıllık taksicileri ikinci plana atıp, taksicilik yapmayanları ön plana alarak onlara hak tanınmışŸtır. Bu ihale ile yapılmak istenen şŸey, mevcut taksicileri işŸsiz bırakmaktır.

Mevcut taksicilerin ekmeğŸi ile oynanmak isteniyor. Bu uygulama, çalışŸanları işŸsiz bırakma anlamına gelmektedir. Bir an önce bu yanlışŸtan vazgeçilerek kuralına uygun bir ihale ile, önceliğŸi mevcut taksicilere hak tanınarak ihale yapılması gerekiyor.

Bu söylediklerimizle, ihaleye dışŸarıdan gireceklere karşŸı olduğŸumuz anlaşŸılmamalıdır. Mesele bizi ikinci plana atarak önceliğŸin bize sağŸlanılmamasıdır. Ayrıca, dışŸarıdan girecek olanların da, taksicilik işŸini kolay zannetmemeleri gerekiyor. Biz çalışŸmaya başŸladığŸımız ilk yıllarda doğŸru dürüst para kazanamadık. Aynı şŸey de yeni girecek olanlar için geçerlidir. Yani, ilk yıllar para kazanma değŸil mesleğŸi ve sırlarını öğŸrenme yılları oluyor. 

Bu süreç o kadar hızlı ilerliyor ki, biz daha ne yapacağŸımıza karar vermeden bu ihaleye dışŸarıdan girecek olanlardan bir çoğŸu, bize plakayı kiralama teklifinde bulunuyorlar. Hatta şŸahsıma ait cep telefon hattıma dahi talip olanlar oldu.

TAKSİCİLER YOK PAHASINA MAğžDUR EDLECEK

Fatih MuratoğŸlu (İrfanlı Mahallesi Taksi DurağŸı)

Bu  şŸekilde yapılmak istenilen ihale, usule aykırı olduğŸu gibi mevcut taksicileri de mağŸdur etmeye yöneliktir. Bundan dolayı bu yanlışŸtan bir an önce dönülmelidir.  Aksi taktirde ucu açık ve çıkışŸı olmayan bir yola girilecek ve yıllardır ekmek parası için mücadele eden taksiciler yok pahasına mağŸdur edilecektir.

ܜstelik bu ihalenin sınırsız olduğŸu söyleniyor. Yani bize verilen plakanın belli bir süreliğŸine değŸil sınırsız olduğŸu söyleniyor. Fakat işŸin enteresan yanı, bunu bir belge ile değŸil sözle söylüyorlar.

İhale yapıldıktan sonra, bize plakalar verilse de tescilini alamayacağŸımız gibi, bu işŸ mahkemeye gidecek. Biz parayı ödedikten sonra yapılacak mahkemenin süresi de ne kadar olacağŸı belli olmayacağŸı gibi, bizim paramız mahkeme süresince esir alınacaktır.

Biz taksiciler olarak  bu işŸi legal veya İllegal şŸekilde yıllardır yaptık. Biz daha önceden plaka talebinde bulunduk, fakat vermediler. Bu demek değŸil ki, biz yasa dışŸı çalışŸmayı istedik.

Buradan ihaleye girmek isteyenlere seslenerek şŸunu söylemek istiyorum; Bizler yıllardır bu işŸi en zor şŸartlarda yapmaya çalışŸtık ve bu işŸten para kazanarak evimize ekmek getirmek için gece gündüz mücadele ettik. İhalede açıklanan bir meblağŸ var, zar zor ekmek parasını kazanan taksicilerin birçoğŸu bu parayı veremeyecektir. Fakat dışŸarıdan taksici olmayıp parası olan kişŸiler ihaleye girerek, plaka alabilecekleri gibi, bu aynı zamanda parası olmayanların saf dışŸı olacağŸı anlamına  gelebilecektir. DışŸarından ihaleye gireceklerin, ellerini vicdanlarına koyarak düşŸünmelerini ve uygun şŸartlarda önceliğŸin mevcut taksicilere verilmesini, bir kez daha düşŸünmeleri gerektiğŸine inanıyoruz.

İHALE SONRASI PLAKA DAğžITIMINDA ADALETSİZLİK VAR!

İlyas Yılmaz ( Güven Taksi DurağŸı)

Yapılacak olan ihale resmiyete aykırı olmasına rağŸmen, bu konuda ek bir yanlışŸ ile mevcut taksicileri ikinci plana atıp plakaları, parası olan zenginlere verme çabasına girilmişŸtir. Bu konuda önceliğŸin yıllardır, Belediyenin tahsis ettiğŸi ve ruhsat verdiğŸi yerlerde kirasını ödeyerek taksicilik yapanlara  verilmesi gerekiyor. Tabi ki bu ihale yapılmadan önce öncelikli olarak ihalenin resmiyet kazanması gerekiyor. ܇ünkü bize hak tanınıp ihale yapılarak, plaka verseler dahi FY plakası verip, önü kapalı olan bir süreç işŸleyecek. BaşŸka bir belediye başŸkanı gelip aynı süreci yeniden başŸlatıp elimizden plakaları alabilir. ܖncelikli olarak bu konunun resmiyet kazanması gerekiyor.

Ayrıca plaka dağŸıtımı da adaletsiz şŸekilde yapılarak, İrfanlı mahallesinin Of'un 3/1 nüfusunu barındırmasına rağŸmen, 10 plaka verilip, diğŸer taraflara 95 plaka verilmesi çok düşŸündürücü olmakla birlikte, ne derece adaletli olduğŸunu da sorgulanmalıdır.

Bu konuda, Belediye BaşŸkanı bizi bir araya toplayıp, bize destek olacağŸını, hatta plaka alımlarında parası olmayanlara, bizzat kendisinin yardımcı olacağŸını söylemişŸti. Fakat ihale şŸartları açıklandığŸında, bize yardım etmeyi bırakın, bize adeta kapı dışŸarı etti. Herhalde belediyenin her geçen gün artan borçlarını, haksız şŸekilde taksiciler üzerinden azaltmaya çalışŸıyorlar.

Bu konunun bir diğŸer sorunlu tarafı da şŸudur; Süreci fırsat bilen bankalar, aç kurt gibi kapımıza geldi ve hemen kredi talebinde bulundular. Yıllardır ekmek parası için gece gündüz mücadele eden taksicileri bu hale sokmanın vebalini, Bizlerin oyları ile göreve gelen, Belediye BaşŸkanı ve Belediyedeki encümenler ödeyebilecek mi? Bu süreç bizi resmen ya faize, yada işŸsiz bırakmaya götürüyor. Bunu görmeyen yada görmek istemeyen belediye yetkililerine seslenerek, bu usulsüz ve yanlışŸ ihale sürecini ya durdurun, yada birilerine yaranmak veya birilerini zengin etme yerine, yıllardır ekmek parası için çalışŸan taksicilere haklarını verecek ihale yapın.

Bu ihale sürecinde bize 150 plaka verileceğŸi söylenip, neden 105 plaka verildi? DiğŸer 45 plaka ne zaman ve kimlere verileceğŸi sorusuna bir an önce cevap verilmesi gerekiyor.

Bir diğŸer husus ise, plakaların FY olarak verildikten sonra, İl dışŸına izinsiz olarak çıkmaları halinde, alacakları cezaları kim ödeyecek?

Sayın Of Halkına da bu konuda, vicdanlarına danışŸarak, hak edenlerin plaka almalarını mı, yoksa parası olanların mı almaları gerektiğŸini sorarak, bizlere destek olmalarını rica ediyoruz. 

BU KARAR VİCDANLARA DA KURALLARA DA AYKIRI!

Köksal Saral ( Bulvar Taksi DurağŸı)

37 yıldır Of İlçesinde ekmek paramızı helal yoldan kazanmak için yapmışŸ olduğŸumuz işŸimiz,  yapılacak olan bu ihale ile elimizden alınacaktır. Bu ne vicdana nede kurallara uygun bir şŸey değŸildir. Bu konu ile ilgili bize verilen şŸartnamede, mevcut taksicileri ikinci sınıf olarak görüp, parası olan ile olmayanların savaşŸı haline döndürmeye yönelik bir çalışŸmadır.

Belediyenin ekonomik durumunu düzeltmek için, üç kuruşŸ para kazanma adına gece gündüz, sıcak soğŸuk, kar kışŸ demeden çalışŸan taksicileri ezme ve işŸsiz bırakma hangi insanın vicdanına sığŸar?

Ayrıca bu ihale öncesinden Belediyeye yanlışŸ yapmamaları ve taksicileri ikinci plana atıp büyük bir vebalin altına girmemeleri için yazı yazdım. Fakat yazımız hiçbir değŸer ifade etmemişŸ ki, istenilen sözleşŸmede mevcut taksicileri koruyacak bir ibare olmadığŸı gibi, plakalar için istenilen rakamların Belediye tarafından istenildiğŸinde değŸişŸtirilebilir olduğŸu maddesi, istenilen paranın 10 gün içinde ve peşŸin istenmesi ve herkesi ihaleye aynı şŸartlarda sokması, bizlere yapılan çok büyük yanlışŸtır. Bir an önce bu yanlışŸtan dönülerek, hak edenle etmeyeni ayırarak buna göre işŸlem yapılması gerekiyor.

Belediyenin kÜ¢rını düşŸünüp mevcut taksicileri mağŸdur etme vicdana aykırıdır. ܜstelik bu ihale süreci Trabzon ValiliğŸi İl Trafik Komisyonu  BaşŸkanlığŸı tarafından remi belge ile yasal olmadığŸı ortaya çıkmışŸtır. İhale yapıldığŸı taktirde Trafik Tescilinin yapılamayacağŸı, yetkili merciiler tarafından bize bildirildi. Bu açık beyan ortada iken hangi dayanağŸa bağŸlanarak bu ihale yapılıyor ki? Bir kısım insanı mağŸdur edip bazı zenginleri de heveslendirmeye ne gerek var? Sonu olmayan bu ihale sürecinin ne Belediyeye nede ihaleye girecek olanlara katkı sağŸlamayacağŸı ortadadır. Bunun için yapılan bu büyük yanlışŸtan, bir an önce dönülmesi ve gerekli kurallara göre, hiçbir insanı ezmeden ve işŸsiz bırakmadan, alın teri ile ekmeklerini kazanabileceğŸi zeminlerin oluşŸturulması gerekiyor.

Yorumlar
 • of lu

  of luya haram yok oflu bol bol vergisiz taksicilik yabsin bol bol 76 milyon insanlarin haklarını yiyin yiyin ALLAH oflulari görmüyör

 • murat

  bunun içinde yatarak ne insanlar geçiniyor belediye t plaka verecek yan gelip gelir elde etme varken ne gerek var zavallı yine zavallı

 • Emre

  Bayram bey iyi işte şimdi girin ihaleye resmiyet kazansın ve verin verginizi. T plaka istediniz doğŸrudur. Ama siz isteyince hemen size bu plaka verilecekmi. Bunun yolu yordamı yokmudur. Bu işler sizin keyfinize göremi olacak. Belediyeyi bu konuda sonuna kadar destekliyorum. Parası olan alacak sözüne gelince elbetteki parası olan alacak diyorum. O belediye halkın haklarını korumak zorunda senin şahsi haklarını değŸil. Bu güne kadar kullandığŸınıza sayın bence. T plaka olmadan taksiciliğŸin yapıldığŸı 3-5 yerden biridir belkide OF. Ayrıca sizin yaptığŸınız itirazda bir işe yaramayacaktır bunuda bilesiniz. Elinizde resmiy bir bellgen yok neye itiraz ediyorlar anlamadım. Gelelim belediyeye. İhalenin açık ve herkese uygun bir şekilde yapılması esastır. İnşallah birilerinin şartlarına göre ihale yapılmaz ve umarım herkes özgürce ihaleye girebilir.

 • nedim

  taksicilerden hava parası alan siz aylık aidat alan siz ne oldu şimdi rantınızmı gitti de konuşuyonuyzz

 • sefil kaygısız

  vergi gücü yetenden alınır maden arama şirketleri devlete yüzde 2 vergi veriyor madenler bu millete ayit hazinedir ama akp ve diyer hükümetler sattılar babalar gibi vergisiz türkiye istiyorum

 • bayram eral

  vergi vermediniz diyosunuz resmiyet olmadan vergimi verilir t plaka istedik kim verdi bakkal manav kasapda satılıyomu alalım inatlaşmıyalım beyler burada ekmek kavkası var işimiz elimizden alınıyor göstek oluyosunuz ayıptır lütfenn anlayışlı olalım

 • murat haciefendioğlu

  burda bir sürü insanın hakkı yeniliyor taksiciler haklı sonukadar desteklıyorum öncelik onların olmalı belediye plaka satıyosa d-veya t satması lazım taki buyuk şehir işin içine girince bizim belediye uyanıklığŸa kaçıyor

 • Oflu

  Yıllardır vergi ödemeden çalıştınız belediye o zaman size müsade ettiğŸinde iyiydi de şimdi mi kötü oldu

 • sefa

  ticari plakası olmayan bir taksinin çalışması korsan taksiciliğŸe girer ve kanunende suçtur. çaykara ve benzeri yerler taksilere ticari plaka aldırırken bizim bu ofluların itirazı niye. ayrıca ticari plakası olmayanlar vergi kaçırmış oluyor buda 70 milyon hak demektir. belediye yi bu konuda destekliyorum.

Paylaş
Tweet Paylaş Paylaş
Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz