banner90

Saadet Partisi Cizre Ziyaret Raporu

Saadet Partisi'nin Cizre ziyaretine ilişkin hazırlanan raporunda çarpıcı tespitler, değerlendirmeler ve öneriler yer aldı.

21 Ekim 2015 Çarşamba 11:56
banner31
Saadet Partisi Cizre Ziyaret Raporu
Şırnak Cizre ilçesinde 4-12 Eylül 2015 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında meydana gelen olaylar hakkında bilgi edinmek, yaşananları yerinde incelemek üzere bölgeye giden Saadet Partisi heyetinin hazırladığı rapor kamuoyu ile paylaşıldı. Saadet Lideri Prof. Dr. Mustafa Kamalak ve beraberindeki heyet tarafından Diyarbakır ve Cizre’ye 16-17 Ekim 2015 tarihlerindeki ziyarete ait bilgilerin de yer aldığı raporda kanaat, tespit ve değerlendirmeler yapıldı.

Raporun sonuç bölümünde, adına ister Kürt sorunu, isterse terör sorunu densin, Türkiye’nin tabularını yıkması ve bu sorunla yüzleşmesi gerektiği vurgulandı. Saadet Lideri Kamalak’ın Cizre ziyareti kamuoyunda büyük yankı uyandırırken havuz medyası tarafından manipüle edildi.

CİZRE RAPORUNUN SONUCU

Saadet Partisi’nce hazırlanan raporun sonuç bölümünde adına ister Kürt sorunu, isterse terör sorunu densin, Türkiye’nin tabularını yıkması ve bu sorunla yüzleşmesi gerektiği vurgulandı. Aksi durumda muhataplarının her geçen gün sosyolojik tabanını genişletmesi sürecinin devam edeceği ve meselenin çok daha içinden çıkılmaz hale geleceği ifade edilerek, “İleri yaş kuşağına karşın özellikle genç kuşağın (10-40 yaş arası) devlet ve Türkiye toplumu ile ilgili bağlarının zayıfladığının fark edilmesi gerekmektedir.Ülke bölünmesin diyenlerin duygusal bölünmelere engel olması gerekmektedir.” denildi.Mustafa Kamalak, Cizre olaylarında mağdur olan Esra ninenin elini öperken...İŞTE SAADET PARTİSİ HEYETİNİN CİZRE ZİYARETİ RAPORUNUN TAMAMI

Şırnak ili Cizre ilçesinde 4-12 Eylül 2015 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında meydana gelen hazin olaylar ile ilgili bilgi edinmek, yaşananları yerinde incelemek üzere partimiz tarafından Genel Başkan Yardımcılarının başkanlığında 10-11-12 Ekim 2015 tarihlerinde 3 gün süren bir çalışma gerçekleştirilmiş ve bölgede bir dizi faaliyet yürütülmüştür. Hemen ardından bizzat Sayın Genel Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Kamalak ve beraberindeki bir heyet tarafından Diyarbakır ve Cizre’ye 16-17 Ekim 2015 tarihlerindebir ziyaret daha gerçekleştirilmiş, bu ziyaret sırasında Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ve Cizre’de görev yapan STK’lar başta olmak üzere yoğun bir görüşme ve temas programı gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Nur ve Cudi mahallelerine girilerek, çatışmalar sırasında mağdur olan aileler ile bir araya gelinmiştir.

Tüm bu temaslar neticesinde elde ettiğimiz, kanaat, tespit ve değerlendirmeleri kamuoyununbilgisine sunmayı tarihi bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz:SAADET PARTİSİ HEYETİNİN CİZRE’DE YAPTIĞI TESPİTLER

1. Özellikle Cudi ve Nur mahallelerinde, emniyet güçlerinin sokaklara girmesini engellemek için kurulan, hendek ve barikatların çokluğu göze çarpmaktadır.

2. Bunların kapatılması için ilan edilen sokağa çıkma yasağının yararlı olmadığı net olarak görülmektedir. Nitekim yaklaşık iki aydır var olan hendeklerin sokağa çıkma yasağından sonra daha da arttığı dile getirilmektedir.

3. Temaslarda görüşülen Cizrelilerin tamamına yakını iki mahallede var olan hendeklerin kapatılması için 150 bin nüfusa sahip tüm ilçede sokağa çıkma yasağı uygulamasının olayları tırmandırdığına ve korku ortamının oluşmasına neden olduğuna vurgu yapmaktadır.

4. Hendeklerle kapatılan sokaklarda emniyet güçleri ile PKK arasında çatışmaların yaşandığı net olarak görülmektedir.Anlaşıldığı kadarıyla hendekleri kapatmak için mahalleye giden emniyet güçlerine PKK’lılarca ateş edilmiştir.

5. Dokuz gün süren sokağa çıkma yasağının ardından İçişleri Bakası Sayın Selami Altınok’un 40-42 civarında teröristin etkisiz hale getirildiği yönündeki açıklamasına karşılık hiçbir terörist cenazesinin ele geçmemiş olması şüphelerin oluşmasına neden olmaktadır.

6. Bu durum PKK ile emniyet güçleri arasında yaşanan çatışma ortamında sivillerin zarar gördüğü, halkın iki ateş arasında kaldığı izlenimini uyandırmaktadır.

7. Sokağa çıkma yasağı sürecinde bilgilendirmelerin şeffaf yapılmaması da bu şüpheleri güçlendirmektedir. Olaylarla ilgili taraflarca verilen bilgilerin yanlı olması sağlıklı bilgi alınmasına engel olmaktadır.

8. Çatışmalar sırasında İngiliz ve Fransız uyruklu kişilerin polisle çatıştığı iddiaları dillendirilmektedir. Terörün sahip olduğu uluslararası destek düşünüldüğünde bu iddianın araştırılmasının ve ortaya çıkarılmasının gerekliliği görülmektedir.

9. Cizre’de mevcut durum sakin görülmekle birlikte gergin bir ortamın varlığı dikkat çekmektedir.Bu durum, tüm bölgede olduğu gibi, Cizre’de de ticari hayatın bitme noktasına gelmesine neden olmaktadır.

10. Ziyaret esnasında görüşülen tüm vatandaşların çatışma ortamından aşırı derecede bunaldığı ve çıkış yolu aradığı görülmektedir. Vatandaşlar PKK’nın sokaklarda açtığı hendek ve barikatlardan aşırı derecede rahatsız olmakla birlikte, güvenlikçi politikalar nedeniyle, faili meçhul hadiselerin yaşanmasından endişe ettiğinden tepkisini ortaya koyamamaktadır.

11. Çözüm sürecine tekrar dönülmesi hususu vatandaşların ortak talebi olarak öne çıkmaktadır.

12. Olayların yoğun yaşandığı mahallelerin 1990’lı yıllarda yaşanan köy boşaltmalarından sonra göç ile oluşan mahalleler olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum meselenin sosyo-ekonomik boyutuna çok daha önem verilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

13. Nüfusunun çok önemli bir kısmı genç olmasına karşın işsizlik oranlarının çok yüksek olması, üretime yönelik kamu yatırımlarının halen olmayışı önemli eksiklikler olarak görülmektedir.

14. Genelde bölge halkında özelde ise Cizre’deki vatandaşlarımızda devlete karşı güven duyma sorunu göze çarpmaktadır. Devlet kurumlarının benzeri süreçlerde şeffaflığı tercih etmemesi ve korumacı bir tavra bürünmesi güvensizliği daha da körüklemektedir.

15. Gerek iktidar partisi Ak Parti’nin gerekse muhalefet partileri CHP, MHP ve HDP’nin kullandıkları çatışmacı dil vatandaşlar arasında huzursuzluklar çıkmasına zemin oluşturmaktadır.

16. 07 Haziran seçimleri sonrası devletin bölgede yeniden güvenlikçi politikalara dönmesi siyaset kurumuna olan güveni de sarsmaktadır. Vatandaşların çözüm adresi olarak siyasetten ümidini kesmesine neden olmaktadır.

17. Yapılan taziye ziyaretlerinde ve diğer görüşmelerde Cizreli vatandaşların dindar kimliğini halen en güçlü değer olarak taşıdığı görülmektedir.DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER

1- Acilen TBMM bünyesinde bir Araştırma Komisyonu kurulmalı, iddialar objektif bir şekilde araştırılmalıdır.

2- Devlet ne olursa olsun hukuktan ve meşru zeminden ayrılmamalıdır.

3- Otuz yılı aşkın terörle mücadele tecrübesine karşın halen silahlı mücadelenin baskı unsuru olarak kullanılması sorunu çözmemekte, daha da karmaşıklaştırmaktadır. Silahlı mücadele elbette olacaktır, ancak meselenin çözümü için siyasal-sosyo-kültürel ve ekonomik adımların da atılması gerekmektedir.

4- Siyasetin acilen dilini düzeltmesi ve kutuplaşmadan vazgeçmesi gerekmektedir.

5- Vatandaşlar arasında en güçlü bağın dindarlık olmasından ötürü İslam faktörünün göz ardı edilemeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle İslam kardeşliği vurgusu samimi olarak ifade edilmelidir.

6- Hızlı ve planlı kalkınma için, serbest piyasa anlayışı yerine, geçici süreyle yatırımları kamu üstlenmelidir. Devletin riske girmediği bir yerde özel sektörün riske girmesini beklemek ancak zaman kaybına neden olmaktadır. Bu ise terörün gelişimine zemin hazırlamaktadır.

7- Ne olursa olsun, çözüm süreci sürdürülmeli, ancak bunun muhtevası, yöntemi ve metodu değiştirilmelidir. Bölgede sadece bir grup ya da siyasi oluşum değil, bütün kesimler bu sürece dahil edilmelidir.

 

SONUÇ

Türkiye, adına ister Kürt sorunu diyelim isterse terör sorunu diyelim, tabularını yıkmalı ve bu sorunla yüzleşmelidir. Aksi durumda muhataplarının her geçen gün sosyolojik tabanını genişletmesi süreci devam edecek ve mesele çok daha içinden çıkılmaz hale gelecektir. İleri yaş kuşağına karşın özellikle genç kuşağın (10-40 yaş arası) devlet ve Türkiye toplumu ile ilgili bağlarının zayıfladığının fark edilmesi gerekmektedir.Ülke bölünmesin diyenlerin duygusal bölünmelere engel olması gerekmektedir.

Bu düşüncelerle gerçekleştirilen Diyarbakır ve Cizre ziyaretlerimiz bölge halkının da tıpkı Saadet Partisi gibi düşündüğünü gözler önüne sermiştir. Heyetimize yakın ilgi gösteren vatandaşlarımız barış ve kardeşlik ortamının acilen tesis edilmesini beklemektedir. Ziyaretlerimiz esnasında fark ettiğimiz iki temel durum bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bölgenin çok gergin ve endişeli olduğudur, ikincisi ise acilen normalleşmeyi istediğidir.

Bölge halkı siyasi tercihini HDP’den yana kullandığı için yaşananlardan rahatsızlık duymuyor düşüncesi aldatıcı olacaktır. Aynı şekilde bölge halkı Türkiye’den ayrılmak gibi bir düşünceye de sahip değildir. Ancak bölge halkı devletin kurumlarına da güven duyamamaktadır. Bölgede devamlı surette çatışmacı bir süreç takip edildiği için vatandaşın gerçek anlamda duygularının görülmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle bölgede sağduyu sahibi, uzlaştırıcı bir siyasi anlayışa ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaca cevap verebilecek siyasi kadro ve fikri zemin Saadet Partimizde mevcuttur. Yaptığımız tüm temaslarda vatandaşlarımızın gösterdiği yakın ilgi bunun somut örneğidir.
TV5 Haber.com

Yorumlar

Yorum Yaz

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x GÖNDER

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Sayfalar
  E-Gazete
  • Ofunnabzi.com | Of'un Nabzı Gazetesi 140. Sayısı
  • Ofunnabzi.com | Ofun Büyük Haber Portalı - 21 Aralık 2016 124. Sayı Manşeti
  Karikatür
  • Of'un Nabzı logo
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv