banner90

Ticaret Sicil İşlemleri Artık Çok Kolay!

Şirket kurulurken yaşanan bürokrasi kaldırıldı, maliyetler ve prosedür minimum noktaya geldi. Şirket kuruluş işlemleri artık başka bir yere gitmeye gerek kalmadan, sadece odalarda faaliyet gösteren ve ‘tek durak ofis’ olarak tasarlanan ticaret sicil müdürlüklerinde yapılacak.

22 Mart 2018 Perşembe 11:30
banner31
Ticaret Sicil İşlemleri Artık Çok Kolay!

OFTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal SARAL , bu reformlar sonrasında Türkiye’nin Dünya Bankası’nın şirket kuruluş işlemleri sıralamasında ilk 10’a gireceğine dikkat çekti.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ koordinasyonunda YOİKK çalışmaları bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şirket kuruluşlarında yaşanan bürokrasiyi bitiren düzenlemeler yürürlüğe girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı odalarda faaliyet gösteren ticaret sicil müdürlükleri ‘tek durak’ haline geldi. Şirket kurmak isteyen girişimci tek tıkla tek noktada bütün işlerini halledebilecek. Oftso Yönetim Kurulu Başkanı Erdal SARAL konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ticaret hayatına yeni girecek müteşebbislerin önündeki engelleri kaldırmak için uğraş verdiklerini vurgularken, “Risk alacak, istihdam sağlayacak ve katma değer sağlayacak girişimcinin iştahını, yüksek maliyetler ve gereksiz prosedürlerle yok etmek istemiyoruz. Bu noktadaki sıkıntıları masaya yatırdık ve önerilerimizi Hükümetimiz ile paylaştık. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’ın desteği ile belirlenen yol haritası dâhilinde çıkarılan Kanun ile çok önemli bir adım atıldı” dedi.

-Türkiye dünya sıralamasında ilk 10’a girecek

Türkiye’nin şu anda Dünya Bankası’nın şirket kuruluş işlemleri sıralamasında 80’inci sırada olduğunu ifade eden SARAL , yapılan bu düzenlemelerle Türkiye’nin ilk 10’a gireceğini söyledi. Oftso Başkanı, bu önemli değişimin gerçekleşmesinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile ilgili tüm Bakanlara teşekkür etti.

-Uzun işlemler yerine, ‘tek tık tek durak’ anlayışı geldi

Tescil işlemlerinin nihai olarak odaların bünyesindeki ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştiğini hatırlatan Oftso Yönetim Kurulu Başkanı Erdal SARAL çalışmaları ve süreci şöyle anlattı: “Şirket kurmak için uzun işlemler vardı. MERSİS’e giriş yapıp şirket sözleşmesi oluşturuluyor. Sermaye blokajı ve Rekabet Kurumu payını ödemek için bankaya gidiliyordu. Noterde imza tasdiki ve imza beyannamesi yaptırılıyordu. Odaya gelinip kayıt, tescil ve ilan işlemleri gerçekleştiriliyordu. Notere gidip ticari defterlerin açılış tasdiki yaptırılıyordu. Ticaret sicili müdürlüklerinde kâğıt ortamında doldurulan işe başlama bildirimi vergi dairelerine gönderiliyor ve yoklama memuru bekleniyordu. Yoklama memuru iş yoğunluğuna göre bazen ertesi gün, bazen bir hafta sonra ancak yoklamayı gerçekleştirebiliyordu. Yoklama memuru onay verince vergi kimlik numarası oluşuyor, daha sonra fatura bastırıp ticari faaliyete başlanabiliyordu. Ayrıca SGK’ya kuruluş bildirim formu iletilmesi gerekiyordu, bu bildirim formu yine kâğıt ortamında ticaret sicili müdürlüğüne iletiliyor ticaret sicili müdürlüğü de 10 gün içerisinde SGK’ya iletiyordu. Tüm bu süreçler artık geçmişte kaldı. Yeni dönem çok farklı. Hükümetimiz, yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında güçlü bir irade ortaya koydu. Sekiz prosedürden oluşan şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirilmiş oldu.

Yapılan düzenleme ile şirket kurmak isteyen kişi; MERSİS’e girecek ve odaya gelecek.

Böylece; Tek Tık, Tek Durak ile şirket kurulmuş, tüzel kişilik kazanmış, vergi ve sosyal güvenlik kaydı yapılmış, ticari defterleri tasdik edilmiş, oda kaydı tamamlanmış olarak Oda’dan ayrılmış olacak.”

-Hedef tüm işlemlerin elektronik ortamda olması

Şirket kuruluşlarında nihai hedefin elektronik ortamda şirket kuruluşu ve tüm şirket işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olduğunu söyleyen Saral , bu konuda TOBB’a kanunla verilmiş görevler olduğunu ve üzerlerine düşen bu görevler kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışıldığını kaydetti.

Ticaret Sicilinde yapılan yenilikler şu şekilde:

10/03/2018 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren 7099 Sayılı “YATIRIM Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması İle İlgili Kanun” İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 40,64,575,585 Ve 587. Maddeleri İle 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 2, 61 Ve 89. Maddelerinde Değişiklikler Yapılmıştır.

Bu Değişiklikler Neticesinde Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Yapılan İş Ve İşlemlerde De Önemli Değişiklikler Olmuştur.

15/03/2018 Tarihinden İtibaren Müdürlüğümüzde Yapılacak Olan Kuruluş İşlemlerinde Aşağıdaki Kriterlere Dikkat Edilmesi Önemle Rica Olunur.

Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Ana Sözleşme Onayı Ve İmza Tescil Talepnameleri Müdürlüğümüz Tarafından Yapılacaktır.

İmza Beyanı Herhangi Bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yetkilendirilmiş Personelin Huzurunda Yazılı Beyanda Bulunmak Suretiyle Verilebilmektedir.

Kişinin Ayırt Etme Gücünün Bulunup Bulunmadığına Dikkat Edilmeli, Ayırt Etme Gücünün Bulunmadığına İlişkin Şüphe Duyulursa, Şüphe Edilen Hususun Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla, Şahsın Ayırt Etme Gücünü Haiz Olduğuna İlişkin Yetkili Makamlardan Alınacak Bir Belgenin İbraz Edilmesi İstenmelidir.

Kişinin, Okur-Yazar Olmaması Durumunda, Mühür Veya Bir Alet Ya Da Parmak İzi Kullanmak Suretiyle İmza Attırılabilir.

Kişinin Türkçe Bilmemesi Durumunda Yeminli Bir Tercüman Bulundurulması Zorunludur.

Kişinin, Sağır, Dilsiz Veya Görme Engelli Olup Da Yazı İle Anlaşmanın Mümkün Olmadığı Hallerde; Sağır Ve Dilsizler Bakımından İşaret Dilinden Anlayan Yeminli Bir Tercümanın, Görme Engelliler İçin İki Tanığın Huzurda Bulunması Gerekir.

İmzanın Yeminli Tercüman Veya Tanık Huzurunda Atılması Halinde Bu Husus Bir Tutanağa Bağlanarak, Tutanakta Yeminli Tercüman Veya Tanıkların Kimlik Bilgileri İle İmzalarına Yer Verilecektir. Tutanak Sicil Dosyasında Saklanmalıdır.

Gerçek Kişi Ticari İşletmelerinin Kuruluş Aşamasında İmza Tescil Talepnameleri Müdürlüğümüz Tarafından Yapılacaktır.

Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Defter Onayları Müdürlüğümüz Tarafından Yapılacaktır

Anonim Şirketler: Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Defteri Kebir, Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Pay Defteri Ve Damga Vergisi Defteri Olmak Üzere Toplamda 7 (YEDİ) Adet Defter Onayı Yapılacaktır.

Limited Şirketler: Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Defteri Kebir, Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defteri, Müdürler Kurulu Karar Defteri, Pay Defteri Olmak Üzere Toplamda 6 (ALTI) Adet Defter Onayı Yapılacaktır.

Kooperatiflar: Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Defteri Kebir, Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Pay Defteri Olmak Üzere Toplamda 6 (ALTI) Adet Defter Onayı Yapılacaktır.

Defterlerin Zayi Olması Durumda Mahkemeden Zayi Kararı Veya Bu Hususun Red Olması Halinde İse Yetkililerin Beyanı Telep Edilmek Suretiyle Yeniden Defter Düzenlenebilecektir. Fakat Bu Duruma İlişkin Düzenleme Bakanlık Tarafından İleriki Günlerde Müdürlüklere Bildirilecektir.

Kuruluş İşlemleri Sırasında Defterlerin Sıra Numaraları Verilmiş Olarak Müdürlüğümüze İbraz Edilmelidir.

Tür Değişiklikleri Yeni Kuruluş Olarak Kabul Gördüğünden Dolayı Defter Onayları Aynı Gün İçerisinde Yapılacaktır.

Limited Şirketler Sadece Genel Kurul Ve Müzakere Defterini Kullanacaklarını Beyan Etmeleri Halinde Müdürler Kurulu Karar Defterlerini Kullanmayabilirler.

Yevmiye, Envanter Ve Damga Vergisi Defterlerinin Tasdiki İşlemlerine İlişkin Bilgilerin Vergi Dairesine/Defterdarlığa Müdürlüğümüz Tarafından Bildirimi Yapılacaktır.

Limited Şirketlerin Kuruluş Aşamasında Nakden Taahhüt Edilen Payların Yüzde 25’İnin Tescilden Önce Ödenmesi Yani Bloke Zorunluluğu Kaldırılmıştır Ancak Anonim Şirketlerin Kuruluş Aşamasında Bloke Zorunluluğu Devam Etmektedir.

Anonim Ve Limited Şirketlerin Kuruluş Aşamasında Sigortaya Bildirilmek Üzere Alınan Şirket Kuruluş Bildirim Formu Ve Taahhütnamesi İle 4b Formu Kaldırılmıştır, Kuruluşlar Sistem Üzeriden Görülebilecektir.

Kuruluş İşlemi İçin Gelen Şirketlerden “SGK İşlem Yetkisi Vekaletnamesi” Alınarak Sicil Dosyalarında Saklanacaktır.

Kooperatif Genel Kurul Tescillerinde Genel Kurul Toplantı Tutanağının Noter Onaylı Olması Gerekmektedir. Gündemde Seçim Varsa Görev Bölümüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Noter Onayı Aranmayacak Ancak Kararlar Islak İmzalı Olarak Müdürlüğümüze İbraz Edilecektir.

 

Yorumlar

Yorum Yaz

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x GÖNDER

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Sayfalar
  E-Gazete
  • Ofunnabzi.com | Of'un Nabzı Gazetesi 140. Sayısı
  • Ofunnabzi.com | Ofun Büyük Haber Portalı - 21 Aralık 2016 124. Sayı Manşeti
  Karikatür
  • Of'un Nabzı logo
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv