ÖZEL HABER Haberleri Tümü

USULSÜZ İHALE KORSANA DÖNÜŞTÜ!

 İhale öncesi ve sonrası Of'ta gündem oluşturan Taksi ihalesi, Mahkeme Tarafından usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle 26 Ocak 2016 Tarihinde iptal edildi.

27 Şubat 2013 Tarihinde Of Belediyesi tarafından 105 kişinin katılabileceği taksi plakası ihalesi yapıldı.Bu ihaleye 115 kişi başvurdu. Başvuru yapan 115 kişiden 97 kişiye plaka verildi. Mahkemenin ihaleyi iptal etmesinden sonra 97 taksi plakası iptal olmuş oldu.

Yapılmış olan ihale ile 97 taksi plakası peşin ödeme koşulu ile şu fiyatlara satılmıştı: Çarşıbaşı Durağı 13 bin TL, Terminal 10 bin TL, Hastane 15 bin TL, Sanayi Taksi 19 bin TL, İrfanlı Mahallesi Durağı ise 16 bin TL

***

Konunun aydınlatılması açısından Of'un Nabzı olarak Avukat Fatih Parlak ile görüştük. Köksal Saral ve Arkadaşlarının davacıları olduğu davada ,vekilleri olarak süreci başından günümüze kadar detaylı şekilde takip ettiğini söyleyen Av.Fatih Parlak, hiçbir taksici arkadaşın mağdur olmaması için mücadele ettiklerini ifade ederek, hukuka aykırı olan bir olgunun iptalinde tüm toplum için hayır olduğunu belirtti.

3 Mayıs 1986 Tarihinde 19096 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve Karar Sayısı: 86/10553 olan Bakanlar Kurulunun "Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar" da yer alan şartlara uyulmadığını ifade eden Parlak, Mahkemenin "İhaleye girenlerden oda kaydı alınmadığı" gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiğini söyledi.

**

İHALEDEN SONRA KARAR DEĞİŞTİRİLDİ!

Avukat Parlak, "İhale öncesinde dönemin Valisi Dr. Recep Kızılcık'ın ve diğer üyelerin imzasını taşıyan 30.01.2013 tarihli 2013/06 İl Trafik Komisyonu "Trabzon Belediyesi Büyükşehir olana kadar ticari taksi plakalarının durdurulmasına ve hiçbir şekilde taksi ihalesinin yapılmamasına" karar vermişti. Bunun üzerine bize danışan arkadaşlara, bu komisyon kararı bu hali ile mevcut olduğu sürece, ihalenin geçerli olamayacağını, zira ihale yapılsa bile ticari taksi plakası alınamayacağını ifade ettik.  Fakat ihale yapıldıktan sonra Valilik 1 Mart 2013 tarihinde 2013/13 sayılı İl Trafik Komisyonu Başkanlığı kararı ile eski kararını bozarak "Ancak bazı ilçelerde ihale olmadığı için Hayrat, Köprübaşı ve Of İlçelerinde tek taksi ihalesi yapılmasına onay veriyorum" diye karar çıkarmıştır. Oysa ihalenin yapıldığı tarih 27 Şubat 2013 tür, yani ihale usulsüz yapıldıktan sonra karar değiştirilmiş ve plakalara tescil işlemi yapılmasını önü açılmıştır." dedi.

Parlak, "İhaleye girmeyen taksici arkadaşlar ise Valiliğin ihale öncesinden verdiği karara istinaden ihaleye girmemişlerdir. Burada da vatandaşın yanlış yönlendirilmesi söz konusu olmuş ve mağdur olmama adına vatandaş Valiliğin kararına istinaden ihaleye girmemiştir. Üstelik ikinci komisyon kararında bu üç ilçe için tek ihalenin yapılması kararı çıkmış ,fakat Of Belediye Başkanlığı kendi ihalesini ayrı yaparak bu karara da uymamıştır." diyerek, Trabzon İdare Mahkemesi de hukuki olmayan bu hususlara vurgu yaparak 2013/846 Esas ;2014/805 Karar sayılı ve 03/06/2014 tarihli kararında heyetteki hakimlerin oy birliği ile bahsi geçen ihaleyi iptal ettiğini söyledi.

Kararın hiçbir kesinlikle bozulmayacak şekilde onandığını ifade eden Parlak, konu hakkındaki sözlerine şu şekilde devam etti:

OLAĞAN KANUN YOLLARI İLE KARAR KESİNLEŞMİŞTİR

"Trabzon İdare Mahkemesinin Kararını da, Danıştay 13.Dairesi 26.01.2016 tarihinde 2014/3704 Esas; 2016/59 Karar sayılı kararı ile, yine heyette bulunan tüm üyelerin oy birliği ile, Of Belediye Başkanlığının temyizini reddetmek sureti ile karar düzeltme yolu kapalı olarak onamıştır . Yani olağan kanun yolları ile karar kesinleşmiş, Of İlçemizdeki ticari taksi plaka ihalesi iptal edilmiştir.

İHALE 2014 YILINDA İPTAL EDİLMİŞTİ!

Bu konuda üzerinde önemle durmak istediğim husus; ihale ilk derece mahkemesinin 03/06/2014 tarihli kararı ile iptal edilmiş, temyizde yürütmenin durdurulmasına karar verilmediğinden, kararın Of Belediye Başkanlığı tarafından tebliğden itibaren en geç 30 gün içinde uygulanması gerekirken, bu güne kadar beklenerek bazı mağduriyetlerin artmasına sebep olunmuştur.

BİR AN ÖNCE YENİ İHALE YAPILMALIDIR

Şimdi yapılması gereken bir an önce Büyükşehir Belediyemiz ile hemen irtibata geçilerek, Turizm sezonunun arttığı ve yine İlçemizin nüfusunun yoğunlaştığı yaz dönemi gelmeden, yeni taksi ihalesinin usullere uygun yapılması, vatandaş ve taksici boyutunda mağduriyetlerin önüne geçilmesidir.

Zira iptal kararı ile ihale öncesi mevcut duruma dönüldüğünden, bu taksilerin sarı renk ve taksi işareti ile faaliyetlerine devam etmesi, İlçede gerginliğe ve istenmeyen olaylara yol açabilir."

***

DEFALARCA İHALENİN USULSÜZ OLDUĞUNU SÖYLEDİM

İhale yapılmadan önce bunun kanunlara uygun olmadığını beyan ettik diyen Köksal Saral," Trabzon Valiliği ile İl Trafik Komisyonunun bu konuda ihale yapılamaz kararı çıkmıştı.Biz bunun üzerine 5 arkadaş ihaleye girmedik." diyerek İhalenin usulsüz olduğu gerekçesiyle Mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Köksal Saral, Of'un Nabzı'na yaptığı açıklamada, "İhale yapılmadan önce ve sonrasında defalarca ihalenin usulsüz olduğunu söyledim ve 5 arkadaş avukat aracılığı ile durumu Mahkemeye taşıdık. Gelinen noktada ihalenin usulsüz olduğu Mahkeme tarafından ortaya çıkartıldı." dedi.

900 TL İŞGAL KILIFI ADI ALTINDA PARA ALDILAR

Saral,"İhalenin usulüz olduğunu ortaya koyduğumuz için birileri bize düşman kesildi. Büyük kaçakçı veya terörist gibi bize muamele ettiler. Ailemle evime giderken peşimden polis geldi ve aracı kenara çekmemi söyleyerek bana araçta bulunanları taşıyamayacağımı söyledi. Bende 'Ailemi arabamla taşıyamayacağım da kimi taşıyacağım' diye cevap verdim. Hakkımı aradığım için adata birilerinin düşmanı oldum. Of İlçesinde 37 yıl vergimi vererek taksicilik yaptım. Bunun için Belediye benden taksici olarak durak kirası alıyordu. Taksi ihalesinden sonra ise aynı yerde benden 900 TL işgal kılıfı adı altında para aldılar. Eğer ben o alanı işgal ediyorsam ilçe merkezinde diğer alanlara saatlerce aracını park edenlerin de işgal ücreti ödemesi gerekmiyor mu?" diyerek konu ile ilgili mağduriyetini ortaya koydu.

KESİNLİKLE USULE UYGUNDUR DENMİŞTİ!

İhalenin iptal edilmesinden sonra plakaları iptal edilen taksiciler, konuyla ilgili muhatap bulamadıklarını ve çıkmazda olduklarını ifade ettiler. Borca girip ihale ile ticari plaka satın aldıklarını da dile getiren taksici esnafı, "İhale ile ilgili dönemin Of Belediye Başkanı Murat Saral'ın, "Üç beş kişinin rantı elde gitti diye birileri bu ihalenin usulsüz olduğunu iddia ederek çeşitli dedikoduları ortaya çıkartıyorlar. Biz bu işi tamamen kanuna ve mevzuata uygun şekilde yaptık. Yaptığımız bu iş Of Halkına ve taksicilere kaliteli bir hizmettir. İler ki zamanlarda bunun faydasını  gören esnaf ve taksiciler bize dua edeceklerine inanıyorum. Ayrıca verecek olduğumuz FY plakaları T plakalardan farklı olmayacaktır. Bu konuda, plaka alanların şüpheye veya tereddüde düşmesinler." diye beyanda bulunduğunu söylediler.

***

Yeni yapılacak ihalede dikkat edilmesi gereken şu kararı dikkatlerinize sunuyoruz:

Bakanlar Kurulunun Resmi Gazetede yayınlanan ve Karar Sayısı: 86/10553 olan "Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar"

Amaç MADDE 1 - Bu Karar’da amaç, vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esaslarını tespit etmektir. (94/6311) ve (98/11158 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik)

Kapsam MADDE 2 - Bu Karar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 12 nci maddesi hükümlerine göre, il trafik komisyonlarınca plaka tahdidi kararı alınan illerde uygulanır. (91/1780) ve (98/11158 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik) Ticari Plaka Verilecekler

MADDE 3 - Ticari plaka verilebilmesi için; (98/11158) ve (2003/6259 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik) 1) Taksi, dolmuş ve minibüslerde; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak, (98/11158) ve (2003/6259 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik) 2) Umum servis araçlarında; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde şoförler odasına üye olmak veya ticaret odalarına kayıtlı taşımacı şirketlerce şehir içinde taşımacılık yapmak, (98/11158) ve (2003/6259 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik) şartı aranır.

Yorumlar
  • Taksici Mehmet

    Herkes kimin ne yaptığını ne dediğini çok iyi biliyor.en iyiside Allah herşeyi Görüyor ve biliyor.kaç senedir korsan olanlar şimdi kaptan oldu ya.tc kanunu kararı.vicdanları ve yalanları batsın

  • Süleyman Saral

    Mechul efendi. Adinin uydurma oldugu gibi iddaalarinda uydurma. 25 plakaymış. Biz kimseden hibe birsey istemedik istemeyizde. İsminle cisminle yorum yazamayacak kadar aciz insansin iftira atma insanlara. İsine bak. !!

  • mechul

    koksal saral 25 plaka neden ıstıyodu kendı duragını kuracaktı plakalara para vermeden

Paylaş
Tweet Paylaş Paylaş
Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz